Help:

Mine måltider [14]
Mine aktiviteter [2]
Mine mål [4]
Oppskrifter [3]
Bruker [7]
Meldinger [2]
Ekspert [7]
Infocenter [3]
Søk
Hva er lavkarbo?
Internasjonalt er lavkarbokost foreslått definert som et kosthold som inneholder mindre enn 130 gram karbohydrater per dag. (Feinman R.D. Fad diets in the treatment of diabetes. Curr Diab. Rep. 2011; 11: 128–135). Det foreligger imidlertid les mer
Terms: kostholdsdagbok
En stor studie gjort i USA i 2008 konkluderte med at de som fører kostholdsdagbok når de slanker seg går dobbelt så raskt ned i vekt sammenlignet med de som ikke førte en kostholdsdagbok når de slanket seg. Resultatene les mer
Terms: Adi – Akseptable Daglige Inntak
 ADI – Akseptable Daglige Inntak (kilde: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet. Oslo 2005.) Anbefalt inntak av næringsstoffer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold til les mer

Laster siden… Vennligst vent